Cable cutter 32 นิ้ว (กรรไกรตัดสายไฟ 32นิ้ว)

กรรไกรตัดสายไฟใหญ่ 32นิ้ว
กรรไกรตัดสายไฟ 32 นิ้ว คุณภาพดี คมกริบ (คีมตัดสายไฟ 32 นิ้ว)

-กรรไกรปากนกแก้ว ปากกว้าง 8 ซม.

-กรรไกรคุณภาพดี ราคาโรงงาน

-ใช้ตัดสายไฟ

-ใช้ตัดเหล็กเส้น 

-ใช้ตัดโลหะประเภทสายไฟ ลวด

_________________


Cable wire cutter 32 inch (super sharp)

-good price and quality

-used for cutting wire and cable

-used for cutting wire mesh

-suitable for construction, recycling business etc.
Powered by MakeWebEasy.com